عضویت در انجمن فیلم کوتاه شیراز

درخواست عضویت اگر قصد عضویت در انجمن فیلم کوتاه شیراز را دارید فرم درخواست عضویت را تکمیل کنید .

آیین نامه شرایط عمومی عضویت

تعريف عضو :

شخصي حقيقي كه در ساخت و توليد فيلم كوتاه در محدوده جغرافیایی استان فارس فعاليت داشته است.

 شرايط عمومی عضويت :

۱ – تابعیت ایران.

۲ – شاغل در حرفه ساخت فیلم کوتاه در حوزه فعالیت انجمن .

۳ – نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی .

۴ – قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۵ – پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه.

از آخرین فعالیت متقاضی نباید بیشتر از سه سال گذشته باشد به عنوان کارگردان ، فیلمنامه نویس ، فیلمبردار، تصویربردار، تدوینگر، صدابردار یا صداگذار فعالیت مستمر داشته باشد. تشخیص صلاحیت حرفه‌ای متقاضی به عهده هیات مدیره انجمن است.

تبصره ۱  در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است .

تبصره ۲  عضویت در انجمن اختیاری است و هیچ کس را نمی توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.

 علل تعلیق عضويت :

۱ – عدم پرداخت به موقع حق عضویت.

۲ – عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن.

۳ – از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ۴ این اساسنامه .

۴ – تغییر شغل یا عدم اشتغال در حرفه مربوط بیش از سه سال .

۵ – حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.

تبصره ۱  مرجع تشخیص بندهای ۱ تا ۴ هیأت مدیره است.

تبصره ۲تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.

تبصره ۳  – عضو تعلیقی  تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی ، در مجامع عمومی حق رای نخواهد داشت، عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.

تبصره ۴چنانچه عضوی حداکثر ۳ ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند ، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است . عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می آید.

تبصره ۵ –  به تشخیص هیات مدیره اعضای انجمن فیلم کوتاه شیراز که در حوزه های مرتبط با وظایف انجمن (فعالیت های مدیریتی ، فعالیت در سینمای حرفه ای ، تلویزیون انتشارات سینمایی و نمایش فیلم و نظایر…) فعالیت کنند ، مشمول بند ۳ ماده ۵ نخواهند شد.

 نحوه لغو عضويت :

چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

لغو عضویت به درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصرهلغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.