نمایش فیلم برخورد در انتهای زمین چهارشنبه ۷ تیر ماه

 

درباره فیلم مستند ” برخورد در انتهای زمین ” :

” ورنر هرتزوگ و پیتر زیلیتینگر” به منطقه سرد وقطبی” آنتاریکتیکا ” می روند تا با مردمی که در آنجا کار می کنند ، آشنا شوند و در رابطه با آنها اطلاعاتی کسب کنند . در این فیلم مستند شما شاهد زندگی انسان ها در مناطق سرد و قطبی می باشد ، این افراد برای پیشرفت علم و بهبود زندگی انسان ها در آزمایشگاه هایی در دور افتاده ترین نقطه کره زمین که به لبه دنیا نیز معروف است ، مشغول کار و تلاش برای ایجاد دنیایی بهتر می باشند . یکی از نکات جالب در این فیلم مستند تجربه فیلم ساز به محیط زیست آن مناطق و موجوداتی می باشد ، که در آنجا زندگی می کنند .