نمایش فیلم مستند در دل دوزخ ساخته ورنر هرتزوگ
” In to the Inferno” .

محصول سال : ۲۰۱۶

مستندی درباره یکی از بزرگترین نیروهای شکل دهنده سطح سیاره زمین است، آتشفشان.
مستند ساز نامدار جهان  ورنر هرتزوگ به همراه
” دکتر کلایو اوپن هایمر” به سراسر جهان سفر
می کند تا آتشفشان های فعال و بیدار را به تصویر بکشد.
آتشفشان هایی از اندونزی، اتیوپی و حتی کره شمالی مقصد سفر ورنر هرتزوگ هستند تا او بتواند رابطه انسان و این نیروی سرکش و رام نشدنی طبیعت را در چهارچوب فیلم نشان میدهد.
این برنامه چهارشنبه ۸ شهریور  ، ساعت ۱۷ ، در تالار حافظ – سینما غزل